Om Oss

Om ossHvordan bestille time?

Benytt helsenorge.no/min-helse for bestilling av timer. Dette er enkelt, du vil slippe telefonkø og spare tid. Du kan sende meldinger til oss, bestille time og fornye resepter når som helst på døgnet. Meldinger blir besvart i senterets åpningstid.


Du trenger BankID på mobil, BankID eller Buypass smartkort for å kunne bruke våre digitale tjenester på

helsenorge.no/min-helse.

Helseopplysninger er sensitive, derfor må du bruke Helsenorge og ikke vanlig email for digital kommunikasjon med oss.


Om du ikke har mulighet til å benytte helsenorge.no, eller om det haster med legetime kan du kontakte oss på tlf 22 69 96 88. Telefontid er mandag til fredag 9-11:45 og 12:15-15.


Avbestille time, eller endre timeavtale

Om du ønsker å avbestille en time må du ta kontakt per mail, kontaktskjema, på helsenorge.no eller pr telefon. Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet. Dette gjelder også barn, gravide og pasienter med frikort.


Trenger du en resept på medisin?

Du kan fornye faste medisiner ved å benytte https://helsenorge.no/min-helse, eller ringe oss.

Resept på nye medisiner eller vanedannende medikamenter fås normalt kun ved legekonsultasjon dersom du ikke har avtale om noe annet med din lege. B-preparater/vanedannende medisiner vil vi uansett sjelden skrive ut til annet enn kortvarig bruk.


Vi prøver å få reseptene klare samme dag etter kl. 15.00 hvis bestillingen er hos oss før kl. 11.00 og din fastlege er til stede. Reseptbestillinger innkommet etter kl. 11.00 vil vanligvis være klare etter kl. 15.00 påfølgende dag.


Ønsker du å sjekke om du har resepter igjen på apoteket? Logg inn på Helsenorge.no.


Attester og sykemeldinger

Du kan normalt bruke inntil 3 dager som egenmelding. Du må ha tatt kontakt med oss på helsenorge.no, på mail/kontaktskjema eller telefon den dagen du trenger sykemelding fra. Som hovedregel må du inn på legetime for attester og sykmeldinger. Unntak er attest for fremmøte på legesenteret samt bekreftelse på fødselstermin. 


Vaksinering

Vi vaksinerer mot influensa hver høst. Etter vaksinering må du sitte til observasjon i 20 minutter før du kan forlate legesenteret. Vi tilbyr også reisevaksinering. Dette dekkes ikke av trygden, så dette betales fullt ut av pasienten. Husk å ta kontakt i god tid før selve reisen.


Prisoversikt for de vanligste tjenestene

Se informasjon/oppdaterte priser her.

Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin: 212 kr.

E-konsultasjon via helsenorge.no: 212 kr / 332 kr (kveldstakst).

(På grunn av generelt stor arbeidsbelastning på fastlegene i Norge vil e.konsultasjoner ofte bli besvart på kvelder/i helger, noe som kan utløse kveldstakst.)

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving: 58 kr.

Tillegg for taking og innsending av prøver på lab: 59 kr.


Følgende må du betale selv om du har frikort:

Bestilt time som avbestilles senere enn 24 timer før eller ikke møtt til time: 273 kr.

Utskrift av journal på papir (ekspedisjonsgebyr avhengig av omfang)

Førerkortattest fra 650 kr.

Andre attester fra 100 kr.

Utgifter og arbeid ved forsendelse av henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller elektronisk: 59 kr.

I tillegg betaler pasienten for nødvendig materiell.


Aktuell prisliste gjeldende fra 1. juli 2021 – 30. juni 2022.

Personvern

Hvordan blir helseopplysningene dine behandlet (GDPR info)?

Se denne linken

Universell utforming

Majorstuen legesenter tilfredsstiller kravene til universell utforming.